Kontrollbesiktning

Under en kontrollbesiktning är det vissa delar som tittas lite extra på hos ditt fordon. Både utsidan och insidan på fordonet kontrolleras och en provkörning görs. Anledningen till att kontrollbesiktningar görs är att vi ska ha säkra fordon på våra vägar. Efter besiktningen får du ett protokoll som visar status på ditt fordon och om det är något som eventuellt bör åtgärdas. På nyare bilar görs även en noggrannare elektronisk miljökontroll så att ditt fordon är inom de gränsvärden för utsläpp som satts upp av Transportstyrelsen.

Under besiktningen kontrolleras både utsidan och insidan av bilen, såsom exempelvis lampor, backspeglar och reflexer, bilbälten, vindrutor och dörrar. Man kontrollerar även så att motorn sitter fast som den ska, växellådans funktion och fordonets styrsystem. En besiktning innehåller även ett bromsprov.

Om du anser att besiktningen inte gått rätt till eller har andra frågor om besiktningen ska du i första hand vända dig till den station som utfört kontrollen. Du kan givetvis även vända dig till företagets kundtjänst.